NIS i FCA Srbija predstavili CNG - gorivo budućnosti

NIS i FCA Srbija predstavili CNG - gorivo budućnosti

Još od avgusta prošle godine NIS je počeo maloprodaju komprimovanog prirodnog gasa. Prednosti korišćenja komprimovanog prirodnog gasa - CNG, NIS je u saradnji sa kompanijom FCA Srbija, predstavio na Sajmu automobila DDOR BG CAR SHOW 2016. O osobinama komprimovanog prirodnog gasa, njegovim ekološkim i ekonomskim benefitima govorio je Nikola Luburić iz Sektora za prodaju i trgovinu prirodnim gasom NIS-a.
On je objasnio da je NIS 2014. godine započeo proizvodnju komprimovanog prirodnog gasa na naftnogasnom polju Palić i da je ovaj energent najpre bio namenjen veleprodaji. Avgusta prošle godine kompanija NIS je otpočela i maloprodaju ovog energenta, čime je postala prva velika mreža benzinskih stanica u zemlji koja je u svoju ponudu uvrstila i komprimovani prirodni gas. Sa najmanjom emisijom ugljendioksida, u poređenju sa drugim derivatima, komprimovani prirodni gas smatra se gorivom budućnosti. Pored ekološkog aspekta, prednost njegove primene ogleda se i u ekonomskoj isplativosti, kao i u odličnim performansama koje pruža vozilima.

Takođe, jedna od osnovnih prednost CNG-a leži u njegovoj energetskoj, odnosno kalorijskoj vrednosti, koja je daleko viša u poređenju sa ostalim pogonskim gorivima. NIS je na Sajmu najavio i specijalnu ponudu za svoje korporativne klijente. Prvih petnaest kupaca novog modela FIAT 500L sa pogonom na komprimovani prirodni gas na poklon će dobiti ovaj energent u količini dovoljnoj da pređu 1.000 kilometara. Iz NIS-a napominju da je CNG prirodni gas čiji je glavni sastojak metan, koji u poređenju sa ostalim derivatima ima najmanji koeficijent CO2 po jedinici oslobođene energije. Koristi se kao alternativno gorivo za sve vrste vozila, ali i kao važan energent u industriji i domaćinstvu.


potpis.png